4.21.2005

Scott Savol inspires editorial.

Dear Craig Berman,

America loves a retard.

Love,
NB

No comments: